Във времена на бързо нарастваща бизнес интеграция фирмите често търсят решение на предстоящата промяна в структурата им. Особено чуждестранните инвеститори се интересуват от интегриран комплексен пакет услуги, който да улесни навлизането им на българския пазар. Пред същите предизвикателства са изправени и българските компании, които инвестират в чужбина или на нетипични за тях отрасли от вътрешния пазар.

 

Дю дилиджънс и други услуги, свързани със сделки

Вземането на правилното инвестиционно решение може да окаже значително влияние върху стойността на компанията и нагласите на акционерите.

За да вземете информирано инвестиционно решения и да създадете най-добрата стойност от една бизнес сделка, ще ви е необходимо следното:

• разбиране за придобивания бизнес

• идентифициране и разбиране на основните двигатели зад резултатите на този бизнес

• разбиране на всички важни въпроси и проблеми пред самата сделка

• ясни анализи, заключения и препоръки.

 

Ние сме съсредоточени върху подкрепата на нашите клиенти, за да могат да направят това информирано инвестиционно решение. Ние помагаме на клиентите да направят това, като им предоставяме финансови услуги за надлежна проверка, които са ясно свързани с техните изисквания като купувачи и са подходящи и за техните финансиращи организации.

Ние сме горди, че нашите екипи винаги са ръководена от партньори или директори, така че клиентите да се възползват от нашите най-опитните и старши хора.

Ние приспособяваме всеки ангажимент, за да отговорим на вашите специфични нужди и да дадем приоритет на фокуса ни върху ключови рискови области. Този подход ни позволява да отговорим на вашите ключови въпроси и ви позволява да потвърдите дали вашата инвестиционна обосновка е солидна.

Ние предоставяме прагматични и ясни препоръки и мнения, и нашите доклади се фокусират върху основните въпроси, но остават достатъчно изчерпателни, за да ви дадат задълбочено разбиране за бизнеса, в който искате да инвестирате.

Ние комуникираме с клиента по време на процеса на сделката, така че да е наясно с проблемите, които възникват и да елиминираме изненадите. Ние предлагаме експертни познания и практически съвети как да се разрешат проблемите. Нашите доволни клиенти коментират безпроблемната интеграция на финансовия дю дилиджънс с допълнителни данъчни, търговски и оперативни познания в екипа на Грант Торнтон.

 

Оценки

Опитният и динамичен подход към оценките. Може да се изисква оценка за определена цел.

Например:

• Ако участвате в сделка, спор или преструктуриране на бизнеса си, стойността на вашия бизнес и неговите активи ще бъде критична търговска преценка

• За целите на финансовото отчитане професионалната оценка може да бъде от съществено значение, за да се гарантира, че стойностите в баланса Ви за целите на отчитането на НСА са стабилни и могат да издържат на контрол.

Ние можем да Ви подкрепим и да работим с Вас във връзка с вашите нуджи от оценяване, включително акции, бизнес, нематериални активи, проекти или сложни финансови инструменти. 

Георги Петков
Ръководител отдел "Консултантски услуги"
Георги Петков