Днешният глобален пазар непрекъснато се променя и се развива, но динамичните предприятия са гъвкави и адаптиращи се към околната среда. Одитът и финансовото отчитане продължават да бъдат приоритет, защото, ако не са извършени правилно, последствията са много сериозни. Стриктното отчитане в комбинация с независимото мнение дават увереност на компаниите, които работят в посока на открит и прозрачен растеж.

Навигирането в тази постоянно променяща се регулаторна среда изисква индивидуален и адаптивен подход, съобразен с вашите специфични нужди и съсредоточен върху справянето с основните ви предизвикателства и рискове. Независимо дали става въпрос за местен или глобален одит, това е нашият подход към клиентите.

Както вашата, така и нашата репутация е изградена върху качеството на работата, която извършваме. Одиторският процес, изпълняван от Грант Торнтон, е нещо повече от стандартна процедура за спазване на регулаторните изисквания. Одитът също така е способ, с който да се подобрява бизнеса, да се идентифицират и разрешават важни проблеми и  да се добавя стойност.

Нашият одиторски процес включва отделянето на достатъчно време за получаване на разбиране на бизнеса ви, включително на източниците на приходи и ключовите рискове. В допълнение ние прилагаме глобалната методология за одит на Грант Торнтон, която използва най-новите технологии за ефективно и ефикасно провеждане на одита. По време на одита нашите клиенти комуникират с едни и същи членове на екипа и са информирани текущо в хода на извършвания одит.

Ние одитираме над 250 компании годишно – от най-големите предприятия от обществен интерес до малките и средни предприятия (МСП).

Независимо къде се намират одитираните дружества, нашите специалисти ще стигнат до тях, за да им предоставят одиторски услуги на очакваното експертно ниво. Ние всеки път отговаряме на предизвикателствата на нашите клиенти с висококачествени и технически решения, добавящи стойност за бизнеса ви.

Кои сме ние:

  • петото по големина одиторско дружество в България
  • услуги за най-голям брой предприятия от обществен интерес
  • едно от одиторските дружества в България с най-много регистрирани одитори и сертифицирани  експерти

Ние извършваме одиторски услуги и всички други услуги за изразяване на сигурност на компании от частния сектор, публичния сектор и международни компании от различни индустрии.

Ние можем да ви предоставим съвременни одиторски услуги и свързани по съдържание услуги, сред които:

  • задължителен одит
  • доброволен одит
  • докладване до групови одитори относно финансова информация на компонентите
  • ангажименти за компилиране на финансова информация
  • експертни съвети относно финансовото отчитане по МСФО, НСС и др.

Our Одиторски услуги

Регулаторно отчитане

Процесът на одита и отчитането към регулаторните органи е повече от спазване на изискванията за Грант Торнтон. Той също така е инструмент за подобряване на бизнеса, който идентифицира и решава важните проблеми и добавя стойност.

Отчитане съгласно МСФО

Регулаторните органи и организациите, отговарящи за промени в счетоводните стандарти, все още призовават за мерки след финансовата криза, свързани с въвеждането на редица нови стандарти, които компаниите трябва да приложат. В същото време растат заплахите от регулаторни наказания за неспазване на изискванията. Тези тенденции в съчетание с все по-голямата сложност на бизнес моделите на компаниите, прави спазването на сроковете за докладване все по-голям проблем в днешно време.

Одитни технологии

Ключов елемент в нашата глобална одиторска методология е използването на авангардни технологии. По-специално, ние използваме интегриран набор от софтуерни приложения, известни като пакета Voyager.

Одиторска методология

Нашата одиторска методология съсредоточава вниманието и усилията ни в тези области на финансовите ви отчети, които водят до най-голям риск. Методологията включва интегрирани процеси за контрол на качеството, в т.ч. политики и процедури за контрол на качеството на ангажимента.

Одиторски услуги

Един от ключовите елементи, които допринасят за високото качество на услугите, които предлагаме, е развитието на иновативни технологии и софтуерни програми. Ние вярваме, че високотехнологичните технологии създават ефективно обслужване на достъпни цени. Нашите одиторски софтуерни приложения (Voyager, TBeam, IDEA и др.) са базирани на иновативни компютърни технологии, които могат да бъдат приспособени към специфичните нужди и характеристики на всяка организация.

Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Акценти

Вижте най-новите акценти в областта на одита