Организациите се сблъскват с развиващите се стратегически, финансови, оперативни и технологични предизвикателства.

Ние предоставяме необходимите съвети, които да ви помогнат да управлявате риска, да реализирате възможности и да подобрите представянето на бизнеса си.

Нашите професионални услуги за компании, финансови институции и други организации са следните:

 

Вътрешен одит

Пропуски в контролната среда и повишените регулаторни изисквания изискват от организациите да получат независима и обективна увереност относно ефективността на вътрешния контрол и намаляването на риска.

За да бъдат ефективни функциите на вътрешния одит, те се нуждаят от достъп до набор от ресурси, с които да оценят и осигурят увереност по отношение на пълния набор от рискове, пред които са изправени организациите днес.

Изграждането и поддържането на екип от специалисти, които са в състояние да осигурят необходимото ниво на увереност и разбиране, може да не са осъществими или икономически ефективни за много организации, затова нашите клиенти очакват от нас да предоставим такива услуги.

Ние предлагаме съвместни одити, които помагат на клиентите ни да дефинират нов подход към одита на области в процес на трансформация, като същевременно осигуряваме най-доброто ниво на сигурност ключовите рискове, засягащи бизнеса им.

 

Услуги, свързани с регулаторни изисквания

Ние помагаме на компаниите да прилагат правилното корпоративно управление и рамки за вътрешен контрол и да установят подходящи практики за мониторинг на риска, за да се гарантира оперативната ефективност и спазването на определени правила и разпоредби на вътрешния пазар.

Георги Петков
Ръководител отдел "Консултантски услуги"
Георги Петков