Жените в бизнеса 2018

Нови перспективи

Въпреки съществуващите доказателства, които свързват смесената работна среда с повишена ефективност, разликата между броя на жените и мъжете на ръководни позиции намалява с изключително бавни темпове.

Свалете най-новия ни доклад по темата
Акценти

Акценти, които Ви помагат да растете

Ние работим с динамични организации всеки ден, взимайки отношение по най-важните им проблеми като се стараем да ги разберем в дълбочина и да им предложим една различна перспектива.

Открийте повече