Нашата международна мрежа

Прочетете най-новите прозрения, новини и други

Открийте най-новата информация от нашата международна мрежа
Пътища към Паритет
Разнообразие, справедливост и приобщаване Пътища към Паритет
2024 г. отбелязва 20-тата година на наблюдение и измерване на дела на жените, заемащи висши управленски позиции по света.
Обобщение на докладите за устойчивост за 2023 г
устойчивост Обобщение на докладите за устойчивост за 2023 г
2023 г. беше най-активната година досега по отношение на изискванията за отчитане, свързани с устойчивостта.
Sarah Carroll
| 14 min read |
Средно пазарно мислене
Международен бизнес Средно пазарно мислене
Предприемаческият дух поддържа оптимизъм, тъй като фирмите гледат зад забавянето и планират растеж
    Вижте повече на grantthornton.global