Въпросите, свързани с недвижимите имоти, със сигурност засягат в различна степен и вашата организация - независимо дали сте собственик, наемател или наемодател. Управлението на недвижимите имоти може да бъдат свързано със значителни разходи за бизнеса и често се пренебрегва. Целта е да се капитализира стойността на недвижимите имоти, да се постигне максимална възвращаемост, като същевременно се минимизират риска и разходите.

Нашият консултантски екип за недвижими имоти е мултидисциплинарен, включващ лица с опит в областта на развитието на проекти в жилищното и търговското строителство, оценката на недвижимите имоти и финансирането им.

 

Основните ни услуги включват:

• Пазарен анализ и стратегия:Ние планираме и развиваме стратегия за недвижими имоти, така че да поддържате и достигате вашите бизнес цели. Ние можем да Ви помогнем да раберете пазарните условия и търсенето, да изградим стратегията за развитие, планирането, управлението на риска и максимизирането на стойността на имотите ви.

• Оценка на недвижими имоти: Можем да Ви помогнем да оцените стойността на недвижимите ви имоти, като изберем най-точните и подходящи техники за оценка. Нашият екип включва голям брой лицензирани оценители на недвижими имоти, което гарантира валидността и репутацията на нашите оценителски продукти пред банки и други институции. 

Георги Петков
Ръководител отдел "Консултантски услуги"
Георги Петков