ИТ революцията

Бързата промяна и сложността са норми, а иновациите са горивото в технологичната индустрия. Днешните революции - включително облак услугите, социални медии и „интернет на нещата“ - скоро ще бъдат свързвани с нововъведения от ново поколение.

В Грант Торнтон ще работим с вас, за да извлечем максимална полза от всички възможности и да управляваме рисковете, присъщи на индустрията, и да ви помогнем да сте винаги с една крачка напред.

Защо Грант Торнтон?

Независимо дали целта Ви е да навлезете на нови пазари, да разширите дейността си, да управлявате разходите, да намерите финансиране или да спазвате правилата, ние имаме прозрение и опитна преценка, за да ви помогнем да успеете.

Ще се вслушаме внимателно в потребностите ви, за да можем да разработим решения, които са съобразени с Вас. Нашите екипи, които се развиват напред, са в крак с развитието, като се въвеждат и се развиват нови технологии. Те могат да ви осигурят ранни прозрения в нововъзникващите проблеми и в новаторските компании. Те включват управление на интелектуален капитал, извършване на сливания и придобивания и разбиране на сложната данъчна среда.

Също така можем да Ви помогнем да идентифицирате и управлявате нуждите от риск и съответствие, тъй като регулаторната среда и политиката се развиват по целия свят, за да сте в крак с технологичните иновации.

Ако имате амбиции да завладеете бизнеса си или да се занимавате със сливания и придобивания, ние ще ви подкрепим с регистрирането на големите фондови борси и други по-малки пазари и стратегически приобретатели, така че да можете да намерите пътя.

Нашият опит с компании в тези индустрии ни дава предимството да бъдем винаги "в крак" със съвременните технологии и тенденции, което се отразява на по-високото качество на нашите услуги.

Ключови услуги:

  • идентифициране и управление на риска
  • одиторски услуги
  • данъци и аутсорсинг
  • управление на риска
  • консултантски услуги за сделки, включващи сливания и придобивания, вкл. консултантски услуги свързани с интеграцията след сливане
  • съвети за подобряване и оптимизиране на бизнес процесите
Акценти

Вижте най-новите акценти от областата