Услугите, свързани със заплати винаги са били чувствителна и сложна област. Доверете ни се в грижата за един от най-ценните си ресурси – вашият персонал! Готови сме да ви подпомагаме по пътя на предизвикателната среда и редицата изисквания, които съпътстват вашия бизнес.

 

Ние Ви предлагаме достъп до екип от опитни професионалисти с дългогодишен международен опит и богата практика при прилагане на тези изисквания. Нашите експерти са на разположение да  Ви предоставят пълно съдействие по въпроси в областта на заплатите.

 

Благодарение на спецификите на нашите международни клиенти, имаме добра практика в областта на глобалните мобилни услуги, сложни казуси, свързани със заплати на персонал, както и отлична комуникацията с данъчната администрация в България.

 

Нашият екип е висококвалифициран в цялата гама от услуги в областта на заплатите и персонала включително изготвяне на заплати, декларации и отчети към администрацията, регистрация и дерегистрация на трудови договори и подкрепа при проверки и ревизии от страна на данъчната администрация и други органи и институции във връзка с приложимото трудово, социално и данъчно законодателство.

 

Ето защо, ние, Грант Торнтон България, Ви предлагаме да бъдем Вашето лице пред данъчната администрация и други институции в България.

 

Нашите услуги

Ние не само ще предоставим всички услуги, от които се нуждаете, за да сте в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, но и ще ви бъдем опора при поддържането на вашия персонал като извършим детайлен анализ на характера и спецификите на Вашия бизнес. Заедно, ще прегледаме и обсъдим основните въпроси с цел идентифициране на вашите задължения и потенциал за оптимизация на бизнес.

 

В списъкът по долу може да видите част от услугите, които Ви предлагаме:

  • да поемем процеса по месечно изготвяне на заплатите включително изчисляване на основни възнаграждения, бонуси, наднормено време, болнични, аванси и всякакви други плащания, свързани с персонала;
  • изчисляване на дължимите вноски осигуряване и данъка върху доходите на физически лица точно и в срок;
  • изготвяне и подаване на всички видове декларации и отчети, които се изискват от приложимото законодателство и администрацията;
  • изготвяне на ведомост за заплати и осчетоводяване в зависимост от нуждите на Дружеството;
  • поддържане на регистър за персонала включително регистрация на новоназначени служители и дерегистрация на прекратени договори;
  • представляване пред българските органи и институции по Ваша преценка;
  • консултации по въпроси, свързани със заплати и осигуряване.
Виктор Бакалов
ръководител на отдел Данъчни консултации
Виктор Бакалов