article banner

Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

Грант Торнтон отчита жизненоважната роля на корпоративната социална отговорност за постигането на устойчиво развитие. Ние се ангажираме сериозно с постигането на положително влияние в регионите, където работим.

Насърчаваме нашите колеги да участват в такива действия, които биха довели до устойчиво развитие, подкрепяйки техните местни общности и групи в нужда.

Грант Торнтон отчита жизненоважната роля на корпоративната социална отговорност за постигането на устойчиво развитие, поради което Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид подписа Глобалния договор на ООН и прилага десетте принципа, заложени в него. Приемайки и прилагайки тези принципи, нашата компания споделя увереността, че корпоративни практики, основани на глобални такива, допринасят за отговорен растеж и помагат за изграждането на проспериращи и развиващи се общества.