article banner

Политика за сигнали

Политика за сигнали

Системата за подаване на сигнали за нередности предоставя възможността да се съобщава за подозрения за неправомерно поведение или нещо, което не е в съответствие с нашите ценности или конкретни разпоредби на съответната законодателна рамка, както е конкретно предвидено в нашата Политика за сигнали и нередности, която може да бъде намерена на нашия уебсайт. Нашата система за докладване на сигнали за нередности е система за ранно предупреждение с цел намаляване на рисковете. Това е важен инструмент за насърчаване на високи етични стандарти и поддържане на доверието на клиентите и обществото към нас.

 

Ако не желаете да изпратите съобщение, в което да се идентифицирате, ние предлагаме опцията да съобщите за притеснението си анонимно, като кликнете тук.

форма за подаване на сигнали Oтвори формата тук
Политика за сигнали Прочети политиката