В Грант Торнтон използваме обща одиторска методология в нашата глобална мрежа.

Това означава, че нашите клиенти получават същия доказан, висококачествен подход, където и да са.

 

Нашата одиторска методология съсредоточава вниманието и усилията ни в тези области на финансовите ви отчети, които водят до най-голям риск. Методологията включва интегрирани процеси за контрол на качеството, в т.ч. политики и процедури за контрол на качеството на ангажимента.

 

За да прилагаме нашата методология ние сме разработили специални процедури и използваме най-модерни технологии. Ние не се концентрираме върху роботизираната проверка, а по-скоро ви даваме увереност, че извършвате дейността си в съответствие с установените изисквания и ви помагаме да подобрите начина, по който осъществявате бизнеса си - включително системите ви и вътрешния контрол в организацията, управлението на риска и приемането на подходящи счетоводни политики.

 

Нашият установен одитен процес

Ние прилагаме пет стъпки, които ни помагат бързо да разберем бизнеса ви и да ви предоставим резултатите от извършената работа.

 

Първи етап: Планиране

На този етап нашите екипи от експерти извършват процедури с цел да получат разбиране за вашите дейности, вътрешен контрол и информационна система. След това ви представяме за съгласуване график за провеждане на одита, който е съобразен с вашите изисквания.

Резултатът: персонализирана стратегия за одит, структурирана съобразно вашата организация.

 

Втори етап: Оценка на риска

След това използваме натрупаното разбиране за бизнеса ви, за да оценим рисковете, свързани с  финансовото отчитане, особено за ключови области на вашия бизнес. Ние идентифицираме проблемите рано, за да имаме време за задълбочен анализ и адекватен отговор.

 

Трети етап: Оценка на вътрешния контрол

Стриктният вътрешен контрол е в основата на една по-стабилна организация. Когато е възможно, ще тестваме вътрешния ви контрол и ще докладваме резултатите от тестовете. Ако е необходимо, ще предложим мерки за подобрения.

 

Четвърти етап: Проверка на одита

Нашите екипи използват сложни технологии, включително софтуер за систематизирано обработване на данни, за да анализират вашите салда и транзакции и да подобрят качеството на дейността ви.

 

Пети етап: Заключителни дейности и докладване

На този етап извършваме допълнителни процедури за проверка, за да осигурим точност и прецизност на работата ни. След това ви помагаме да стигнете от необработените данни до практични решения, които можете бързо да внедрите, за да подобрите вашата организация.