Aутсорсингът на финансовата ви администрация може да бъде един ход, който има големи ползи за Вас. Това ще Ви позволи да се съсредоточите изцяло върху основните си задачи и дейности, като през това време нашите професионалисти ще се грижат компанията Ви да спазва всички законови изисквания по най-изгоден за Вас начин. Можете да бъдете сигурни, че административните Ви процеси продължават, дори в случай на отпуск, болничен или празник.

 

С какво желаете да Ви помогнем?

Във Вашата финансова администрация, може да аутсорснете всичко. Например:

  • месечно счетоводно отчитане;
  • изготвяне на месечни отчети към ръководството;
  • изчисление на резултати, маржове, развитие на ликвидността, развитие на разходите и др;
  • изготвяне на финансови отчети;
  • поддържане на финансовата информация според съответните стандарти и нужди за целите на Вашето групово отчитане.

 

Но кое бихте аутсорснали и кое бихте извършвали сами? Това зависи от Вашите нужди и от избраната стратегия на компанията. В каква посока искате Вашата компания да върви? Колко служители имате, и с какви познания във финансовата област?

 

В миналото аутсорсингът беше предимно мярка за ограничаване на разходи. Сега много предприемачи възлагат на външни изпълнители финансови въпроси, поради необходимостта от приемственост, капацитет и знания. Има компании, които са възложили цялата си финансова администрация на външни подизпълнители. Те се съсредоточават изцяло върху основната си дейност и съкращават своите вътрешни ресурси за финансови услуги или изцяло ги възлагат на външни подизпълнители.

 

Може да дойдете при нас за екип от висококвалифицирани счетоводители и одитори - от финансов контрольор, който докладва директно на ръководството, до многофункционален екип, който е квалифициран във всички аспекти на счетоводството, контрола и отчитането. Те управляват счетоводството и / или се грижат за управленското отчитане, така че да можете да се концентрирате върху това, което обичате да правите най-много или по-точно да правите бизнес.

Виктор Бакалов
ръководител на отдел Данъчни консултации
Виктор Бакалов