Подобряване на ефективността и увеличаване на отчетността

 

В Грант Торнтон смятаме, че сме идеално позиционирани да помогнем на вашата организация да реализира целите и визията си в дългосрочен план. Работим с много от държавните и общински ведомства в България, регулаторни органи и обществени организации , включително Правителството на Република България, министерства, благотворителни организации, звена в публичния сектор и различни форми на публично-частни партньорства и съдружия.

Защо Грант Торнтoн?

Нашите екипи имат богат опит в публичния сектор, свързан с широк набор от казуси и въпроси, които биха били релевантни за  вашата организация. Екипите на Грант Торнтон работят в тясно сътрудничество с ръководството  на всяка организация, за да разберат в дълбочина и да  анализират детайлно нуждите на клиента включително  да осигурят иновативни решения, съобразени с конкретните  нужди, спазвайки предварително договорения график и одобрения бюджет. Ние не вярваме в универсалните решения, които се предлагат, защото смятаме, че всяка една организациите в публичния сектор е уникална и единственият работещ подход е индивидуалния. Каквито и да са вашите цели, ние ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да ви помогнем да разберете по-добре нуждите на вашата организация, заедно с ресурсите, с които разполага и средата, в която се намирате.

Нашите експерти имат богат опит в одита на оперативните програми на ЕС отнасящи се за организации в областта на  селското стопанство, развитието на селските райони, рибарството, околната среда, климата, здравето, храните, транспорта, енергетиката, обществената политика, регионалното и териториалното развитие, социалното приобщаване, туризма, финансовите инструмент, управление на публичния сектор, разкриване на измами и други. Част от програмите, по които сме работили са Програмата за българо-швейцарско сътрудничество, безвъзмездни помощи от ЕИП и Норвегия, Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, проекти, финансирани с заеми от ЕБВР и др.

Одитните ни ангажименти за предоставяне на разумна степен на сигурност относно ефективността и ефикасността на процедурите за управление на риска, контрола и вътрешното управление и спазването на процедурите са предназначени за държавните институции на Република България, министерствата и общините и някои чуждестранни посолства на територията на Република България, сертификационни одити, одити на изпълнението, одити за съответствие и др.

Също така успешно сме извършвали много консултантски ангажименти като дю дилиджънс, правни анализи, оценки на ефективността, функционални анализи и др.

 

Ключовите ни услуги са:

  • консултации за това как да се осигурят най-добрите обществени услуги в рамките на финансови ограничения
  • финансови, ИТ и други одити
  • подобряване на отчетността и контрола в публичния сектор
  • развитие на нови инфраструктури за подпомагане на икономическия прогрес и конкурентоспособността

 

Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Акценти

Вижте най-новите акценти в областта