article banner

Политика за поверителност и защита на лични данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

последно обновена на 22.05.2018 година

Въведение

Грант Торнтон ООД (България) е организация, водена от ценности, на които нашите служители са искрено отдадени. Затова ние защитаваме анонимността на посетителите на нашия сайт. С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни, ние гарантираме, че личните данни, които ще съберем за Вас, се защитават и се обработват по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин. От Вас ще се изисква да предоставите информация, която е сведена само до данните, които са най-необходими за Вашето назначаване, запитване, абониране. Вашите данни няма да бъдат обработвани за цели несвързани с процеса, за който са предоставени. Преди да подадете своето CV, да направите запитване или абонамент, Ви молим да отделите няколко минути, за да прочетете нашата политика за Поверителност и защита на личните данни. Грант Торнтон ООД (България) запазва правото си да актуализира своята политика за Поверителност и защита на личните данни по всяко време. Вие носите отговорността да следите за промените в Общите условия на нашата политика, затова Ви молим да я проверявате всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт.

Какви лични данни събираме?

Ние записваме Вашия IP адрес, за да получаваме и да изпращаме информация от и към Вас.

Когато посетите нашия Уебсайт, изпратите запитване, абонирате се за нашите публикации, подадете своето CV или поискате допълнителна информация, можем да пискаме от Вас да ни предоставите лични данни, включително: име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. В случай, че Вие решите да предоставите тези данни, нашата политика за Поверителност и защита на личните данни ще важи.

Какви лични данни събираме с цел назначаване?

Личните данни, които може да съберем по време на процеса по подбор са ограничени до информацията, която се съдържа във Вашата автобиография. Най-общо това са Вашето име, данни за контакт, включително телефонен номер и имейл адрес, Вашето образование, квалификации и предишни работодатели, ако сте имали такива.

За целите на подбора ние няма да събираме чувствителна информация във връзка с расова и етническа принадлежност, политически, религиозни или философски убеждения, медицински или криминални досиета, или информация, касаеща сексуална ориентация, освен ако Вие не я предоставите доброволно или не дадете своето съгласие за обработването на подобна информация.

Какво са „бисквитки“?

Бисквитките представляват малък файл или вид съобщение, изпратено от сървъра на дадена организация към Вашия уеб браузър и често се съхранява на Вашия хард диск. Бисквитките не могат да четат информация от Вашия хард диск или от бисквитки, изпратени на компютъра Ви от други организации и не вредят на Вашите устройства.

Вие можете да промените настройките на браузъра си, така че да не получавате бисквитки или да бъдете уведомявани, когато получавате бисквитки. По този начин Вие можете да контролирате какви бисквитки се съхраняват на Вашия хард диск. За повече информация относно бисквитките, включително какви бисквитки са Ви изпратени и как да ги изтриете, посетете http://www.allaboutcookies.org.

Ние използваме бисквитки с цел да следим представянето на нашия уеб сайт и да го подобрим с цел улесняване на потребителя.

В случай, че изберете да не приемете бисквитките, е възможно част от функциите на нашия сайт да не работят толкова добре, колкото възнамеряваме.

Бисквитки, използвани от нашия сайт

Вид бисквитки

Име

Цел

Google analytics

utma

_utmb

_utmc

_utmz

Тези бисквитки се използват за проследяване на представянето на нашия сайт. Използваме ги с цел да подобрим сайта. Този вид бисквитки събират анонимна информация, която включва броя посещения на нашия уеб сайт, откъде посетителите са пренасочени към нашия сайт и страниците, които са посетили.

 

За да изберете да не получавате този тип бисквитки, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Youtube preferences

PREF
use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE

Ние използваме клипове от платформата YouTube в нашия сайт. Внедрените клипове не съставят бисквитки и не изискват бисквитки, за да бъдат гледани. Ако натиснете бутона “Сподели”, YouTube ще състави бисквитки. Бисквитките VISITOR_INFO1_LIVE ще се опита да определи скоростта на интернет връзката Ви, а бисквитките use_hitbox и PREF ще увеличи броя гледания на клипа и ще запази предпочитанията Ви. Бисквитките  don’t идентифицират потребителя.

Twitter

guest_id

Ние сме внедрили Туитър в нашия сайт. Бисквитките guest_id идентифицират потребителя в Туитър. В случай, че нямате регистрация в Туитър или никога не сте влизали в Туитър, сайтът ще Ви определи персонален код, за да следи Вашите посещения в сайта.

 

Как използваме личните данни?

Ние може да използваме личните данни, за да правим проучване относно интересите и демографията на посетителите на нашия сайт с цел да получим по-задълбочено разбиране за тях. Проучването се извършва на база на анонимни и агрегирани данни.

Когато събираме лични данни, ние поемаме отговорността да ги обработваме добросъвестно и в съответствие с нашата политика за Поверителност и защита на личните данни.

Предназначение на събраната информация за целите на подбор на персонал.

Ние събираме лична информация само за целите на процеса на набиране на персонал и на свързаните с назначението дейности, включително да управляваме кандидатурата Ви, да се свържем с Вас по време на процеса на наемане, да изпращаме съобщения или да поискаме допълнителна информация, само с целите да преценим, дали сте подходящи за позицията, по която сме получили Вашата кандидатура.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид е глобална организация с фирми-членове в над 135 държави, но тази Политика за поверителност и защита на личните данни се прилага само от конкретната фирма-членка на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид. Данните се обработват в съответствие с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни и с действащите закони на страната, в която се намира. Достъп до Вашата лична информация имат единствено членовете на отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Маркетинг“.

На кого можем да предоставим Вашите лични данни?

С изключение на посочените лица по-горе, ние няма да предоставяме Вашите лични данни с изключение на случаите, в които сме задължени да го направим по закон или да продължим да извършваме нашата дейност /например когато друг обработва данни за нас/.

Продължителност на съхранението на лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни единствено за периода на наемане на персонал, но не по-дълго от 3 месеца.

При подаване на Вашата кандидатура за работа през електронната платформа на Грант Торнтон ООД (България), ще получите автоматично потвърждение, че Вашата информация е подадена.

Всяка друга информация относно лични данни, събрани чрез нашия сайт, ще бъде съхранявана за период от 14 месеца, след което ще бъде изтрита.

Въпреки посочените срокове по-горе, може да заявите, Вашите лични данни да бъдат изтрити по всяко време чрез изпращане имейл на следните адреси: careers@bg.gt.com или dataprivacy@bg.gt.com. Информацията ще бъде изтрита в рамките на 1 месец от получаването на Вашата молба.

Вашите права във връзка с обработването на личните ви данни

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права.

Можете да упражните правата си по Общия регламент за защита на личните данни, като изпратите имейл на dataprivacy@bg.gt.com или писмо на адреса посочен в контактите, в което се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви. Ние ще отговорим на Вашето искане безплатно и в рамките на 1 месец.

Може да упражните Вашето право да подадете жалба към Комисия за защита на личните данни, в качеството ѝ на надзорен орган, на адрес : kzld@cpdp.bg.

Информационна сигурност

Ние прилагаме разумни търговски стандарти за технологична и оперативна сигурност, за да защитим цялата информация, предоставена от посетители на този Уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Хипервръзки

Нашият уебсайт съдържа хипервръзки към уебсайтове на фирми-членове на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид и други кореспондиращи фирми, но тази Политика за поверителност и защита на личните данни се отнася само за лични данни, събрани чрез уебсайтове, управлявани от Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид, които включват www.gti.org, www.internationalbusinessreport.com и www.globaldynamismindex.com и как Грант Торнтон Интернешънъл обработва лични данни. То не се отнася за конкретни членове или други кореспондиращи фирми, извършващи своята дейност под името "Грант Торнтон". Ние не носим отговорност за защитата на личните данни на тези или други сайтове. Насърчаваме посетителите на нашия Уебсайт да са предпазливи, когато напускат нашия Уебсайт, и да прочетат правилата за поверителност на други сайтове, които събират или използват лични данни.

Контакти

Това е Уебсайт на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид. Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид не е самостоятелно дружество, което извършва дейност от свое име в различни държави, не предоставя услуги на клиенти и не извършва дейност. Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид и всяка от фирмите-членове са самостоятелни правни субекти. Всяка фирма от мрежата на Грант Торнтон Интернешънъл Лимитид предоставя услуги самостоятелно на територията на определена държава.

Ако искате да подадете запитване относно Вашата лична информация, моля свържете се с нашия офис.

Координати: Грант Торнтон ООД (България), гр. София 1421, бул. Черни връх 26; имейл адрес – dataprivacy@bg.gt.com

Неточности и корекции

Бихме искали да запазим Вашите лични данни точни и актуални. Ако установите грешки или неточности, моля, уведомете ни, като се свържете с нас на посочените координати.