През последните няколко години пазарът на недвижими имоти се характеризира с голяма динамика и  значителни промени. Глобалната икономика, урбанизацията, демографските промени, стремежът към устойчивост и появата на технология изискват динамичен отговор от страна на българските предприятия, които се стремят да се възползват от новите възможности.

Възвърнатото инвеститорско доверие

Докато въздействието на продължителния спад вече не се усеща, в сектора на търговията на дребно и строителната индустрия се появиха нови възможности и оптимизъм. В Грант Торнтон, нашата цел е да ви помогнем да се възползвате от тези възможности и да отключите потенциала си за растеж.

Защо Грант Торнтон?

Част от нашите специалистите имат завиден опит в сектора на недвижими имоти в частност   строителството, което ни осигурява необходимото предимство пред останалите. Възползвайки се от обширните ни познания, можем да ви предложим иновативни решения за предизвикателствата, пред които е изправен вашият бизнес.

Също така ще работим с Вас, за да идентифицираме нови източници на финансиране, да намалим нивата на риска и да структурираме възвръщаемостта. Нашият търговски подход към нуждите на вашата организация ще ви даде възможно най-добрия шанс за успех на днешния пазар.

Нашите екипи разбират, че всеки бизнес е уникален и за да можем да доставим решения, които са специално пригодени за вас, ще отделим достатъчно време, за да опознаем вас и вашата организация,

Гордеем се, че сме част от развитието на компании в сектора, подпомагайки развитието и успешното приключване на значими, както за тях, така и за индустрията проекти, въпреки трудностите, пред които този сектор е поставен в последните няколко години. Част от тези проекти са свързани с изграждането на логистични бази, административни сгради, база за ремонт и поддръжка на самолети, както и други  инфраструктурни връзки от обществено значение и изграждането на обекти, съгласно модерните разбирания за устойчиво развитие.

 

Ключови услуги:

  • управление на риска и регулацията
  • одиторски услуги
  • данъци и аутсорсинг
  • оптимизиране на операциите
  • развитие на бизнеса и неговото финансиране
  • постигане на устойчив растеж

 

Акценти

Вижте най-новите акценти в областта