Колкото и да е голям Вашият бизнес, знаете че управляването на корпоративният Ви данък, съпроводено от спазване на изискванията за съответствие с приложимото национално  и международно законодателство, става все по-скъпо и сложно.

В този ред на мисли е изключително важно да въведете ефективен процес за управление и оптимизация на Вашия корпоративен данък, спазвайки приложимото национално и международно законодателство. Ако процесът се следи своевременно и се управлява професионално през цялата финансова година, няма съмнение, че ще спестите пари и време.

 

Нашите услуги

Нашите високо квалифицирани данъчни специалисти ще започнат да се грижат за ефективността на процеса, свързан с корпоративното облагане на вашия бизнес още от самото начало на професионалните ни отношенията с Вас.

 

Методите за управление и оптимизация на корпоративното облагане, прилагани от нашия данъчен екип, са изградени по начин, който да отговори на множеството изисквания на приложимото законодателство и в частност данъчната администрация. Поради тази причина рискът от неблагоприятен изход при ревизии по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и други административни производства, свързани с корпоративния данък, намалява драстично за Вас.

 

Ще се радваме да управляваме всеки аспект от пътя към постигане на данъчни оптимизация и съответствие за Вас.

 

В списъка по-долу може да видите част от услугите, които Ви предлагаме:

  • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация или данъчна декларация за друг период, така както Законът изисква за Вашата дейност;
  • изчисляване на авансови вносни за корпоративен данък (месечно или годишно) и подаване на съответните декларации за тях;
  • преглед и проверка на изготвени данъчни декларации и данъчни изчисления;
  • изчисления на данъчни задължения;
  • консултации по данъчни въпроси и казуси, възникващи в хода на работата;
  • пълно съдействие при запитвания от данъчната администрация;
  • пълно съдействие при ревизии и проверки по ЗКПО;
  • съдействие при процедури по изчисляване и удържане на данък при източника;
  • съдействие при изчисляване и удържане на данък върху дивидентите;
  • съдействие при изчисляване и удържане на данък при доходи от акции.
Виктор Бакалов
ръководител на отдел Данъчни консултации
Виктор Бакалов