Финансовите предприятия се намират в динамична и силно регулирана среда.

В Грант Торнтон винаги сме се стремели да предоставим на нашите клиенти полезни съвети с насоченост към бъдещето. Комбинираният опит от консултантски и данъчни бизнес линии помага на клиентите ни да постигнат целите си. Нашите отдели се състоят от отдадени и опитни мениджъри, които предоставят услуги на различни видове компании от финансовия сектор - банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании и АДСИЦ. Чрез нашата широка гама от интегрирани услуги ние идентифицираме нуждите на нашите клиенти и предлагаме решения, които могат да бъдат приложени незабавно и ефективно.

Защо Грант Торнтон?

Със своите умения и знания, нашите експерти ще ви предоставят прагматични и персонализирани решения, давайки ви точно това от каквото имате нужда, за да разширите бизнеса си.

Независимо дали имате нужда от помощ в проучването на стратегически решения, да спазвате постоянно променящите се регулации и закони, да управлявате риска или да решавате съдебни спорове, ние имаме нужният опит, за да предоставим най-добрите, за вас, решения.

В последните няколко години, ние се доказахме като експерти в банковия, застрахователния и пенсионно-осигурителния сектор от финансовата индустрия. В провелия се „Преглед на качеството на активите на банките“ през 2016 г., Грант Торнтон България в ролята си на независим външен консултант, оцени качеството на активите на 22% от пазара. Компетентния и експертния подход, който ние демонстрирахме, доведе до изграждането на устойчиво сътрудничество с основните участници на пазара, базирано на взаимно доверие и висок професионализъм. Доказателство за това са извършените от нас финансови одити и консултантски ангажименти във връзка с изготвянето и внедряването на изискванията на новия МСФО 9, чието прилагане предполага изключителни технически умения и задълбочени експертни знания, както на ниво финансов сектор, така и на индивидуално ниво.

Грант Торнтон България се утвърди и като водещ експерт на финансови услуги на застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Нашите ангажименти включват извършването на независим финансов одит, независим външен преглед на балансите на застрахователите съгласно рамката „Платежоспособност II”, ИТ одити и процедури по съответствие. Последното ни предизвикателство е свързано с подготовката на влизане в сила на МСФО 17 през 2022 г. и ефектите от него.

 

Нашите решения

Нашите ключови специфични отраслови решения могат да бъдат обобщени в следните групи услуги:

  • одиторски услуги
  • услуги за регулаторни цели и съответствие
  • консултантски услуги
  • данъчни и аутсорсинг услуги

 

Акценти

Вижте най-новите акценти в областта на финансовите услуги