Индустрия, подготвена за растеж

 

Разрастващите се пазари и променящото се потребителско търсене създават нови възможности в потребителските продукти, като бизнес лидерите инвестират в нови продукти, пазари и модели за дистрибуция. В Грант Торнтон можем да ви помогнем да превърнете тези тенденции във ваша полза, като същевременно ви предоставим ясна формула за растеж.

 

Защо Грант Торнтон?

Нашият богат опит и знания в индустрията ни дават възможността да разбираме перфектно предизвикателствата, пред които е изправен вашият бизнес, и сме способни да предложим ефективни и навременни решения. Нашите екипи ще направят подробен преглед на бизнеса Ви и ще Ви помогнат да оптимизирате операциите си. Ще Ви помогнем да подобрите производителността, като се уверите, че управлявате възможно най-ефективно вашата мрежа.

Ние можем да Ви консултираме във връзка с данъчно съответствие и облагане, одит, и други консултантски услуги. Ако вашата дейност е свързана с внос , можем да Ви помогнем да управлявате валутния и данъчния риск в бизнеса си. Освен това, ние можем да подкрепим вашите амбиции да се развивате и разширявате на нови пазари, консултирайки ви в процеса на всякакви сливания и придобивания, както с български компании, така и с международни.

 

Много от клиентите на Грант Торнтон България са част от индустрията на потребителски продукти, което ни дава необходимия опит и знания, да бъдем специалисти в бранша, за да можем да осигурим висококачествено обслужване и да Ви предоставим добавената стойност, от която се нуждаете за да растете. Услугите ни включват одит на финансови отчети, консултантски и стратегически консултации, управление на риска, дю дилиджънс, данъчни услуги и др.

 

Ние можем да ви помогнем в:

  • подобряването на бизнес планирането
  • одиторски, данъчни и други консултантски въпроси
  • счетоводни услуги
  • навлизане на нови пазари
  • справяне с нарастващите разходи и предизвикателствата пред труда
  • управление на рисковете и регулациите

 

Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Силвия Динова
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "ОДИТ"
Силвия Динова
Акценти

Вижте най-новите акценти в тази област