Сложната система свързана с ДДС в България предполага множество препятствия и предизвикателства по пътя към постигане на данъчна оптимизация, съпроводена с необходимостта от спазване на изискванията за съответствие с приложимото национално и европейско законодателство по отношение на косвените данъци, в частност данък върху добавената стойност (ДДС).

 

Ние Ви предлагаме достъп до екип от опитни данъчни специалисти с дългогодишен международен опит и богата практика при прилагане на тези изисквания. Нашите експерти са на разположение да  Ви предоставят пълно съдействие по данъчните въпроси в областта на косвено данъчно облагане.

 

Поради спецификите на нашите международни клиенти имаме богат опит в комуникацията с данъчната администрация в България както по обичайното изготвяне и деклариране на задълженията, свързани с ДДС, така  и при процедурите, свързани с регистрация, дерегистрация,  възстановяване на ДДС в това число от други европейски страни, проверки и ревизии по ЗДДС и всякакви други административни производства свързани с тази област.

 

Ето защо, ние, Грант Торнтон България, Ви предлагаме да бъдем Вашето лице пред данъчната администрация в България.

 

Нашите услуги

Ние не само ще предоставим всички услуги, от които се нуждаете, за да сте в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, но и ще извършим детайлен анализ на характера и спецификите на Вашия бизнес. Заедно,  ще прегледаме и обсъдим основните договори и доставки с цел идентифициране на вашите задължения и потенциал за оптимизация на бизнес Ви от гледна точка на ДДС.

В допълнение, ще прегледаме практиката (ако съществува такава) на Вашето дружество  при регистрирането и отчитането на вашите ДДС задължения с оглед идентифициране  на потенциални рискове, както и оптимизиране на процесите.

 

В списъкът по долу може да видите част от услугите, които Ви предлагаме:

  • (Де)/Регистрация по ЗДДС;
  • месечно обслужване в т.ч. регистрация на сделките, изготвяне на цялата отчетност по ДДС;
  • изготвяне на Интрастат файлове и декларации в случаи на вътреобщностни доставки и придобивания;
  • изготвяне и подаване на декларации в система VIES;
  • пълно съдействие при процедура по възстановяване на ДДС;
  • пълно съдействие в хода на данъчни проверки, ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с ДДС задължения;
  • консултации по въпроси, свързани с ДДС, които засягат Вашите бизнес и отрасъл;
  • регулярни, специално подготвени за Вас съобщения с новостите в областта на ДДС.
Виктор Бакалов
ръководител на отдел Данъчни консултации
Виктор Бакалов