article banner

Участие в проекти

Участие на Грант Торнтон в проекти, финансирани от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

"ГРАНТ ТОРНТОН" ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0509-C01, наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 14.01.2021 г. до 14.04.2021 г.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.