hero banner
Георги Петков

Георги Петков

Ръководител отдел "Консултантски услуги"
  • —Ръководител на отдел „Консултантски услуги“ в Грант Торнтон България
  • —14 години опит в областта на финансовия одит, транзакционни услуги, корпоративни финанси и оценки
  • —Опит в дю дилиджънс и консултации във връзка с сливания и придобивания, както за чуждестранни, така и за местни клиенти
  • —Оценителски опит (вкл. недвижими имоти) включва оценки за преструктуриране, придобиване, ликвидация, съдебни и счетоводни изисквания, обхващащи бизнеса, както в България, така и в международен план
Георги Петков
Георги Петков
Ръководител отдел "Консултантски услуги"
Meet our People