hero banner
Силвия Динова

Силвия Динова

Регистриран одитор, Ръководител отдел "Одит"

Силвия Динова има над 15 години опит в областта на финансовия одит, вътрешния одит и контрол. Тя е  регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 737/2011 г.  Силвия е член на Асоциацията на дипломираните експерт- счетоводители във Великобритания от 2010 г. и на Института на вътрешните одитори в България  от 2014 г.  От 2016 г. Силвия е член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)", която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС.

Професионален опит 

Силвия ръководи отдел Одиторски услуги в Грант Торнтон ООД, България от 2007 г. Участва многократно в международни проверки на другите фирми членове на международната одиторска мрежа на Грант Торнтон Интернешънъл. Ангажирана е с провеждането на вътрешни и външни обучения за поддържане на квалификацията на одиторите, в т.ч. обучения по МОС за тясно специализирани индустрии и обучения по МСФО и НСС за методолози и практикуващи специалисти.

Изпълняваните от нея дейности са свързани с пряко участие, текущо наблюдение или последващ мониторинг на изпълнението на ангажименти за изразяване на сигурност относно финансови отчети или друга финансова информация за предприятия и организации с различна по големина сложност и от разнообразни индустрии.

Прочети повече
Силвия Динова
Силвия Динова
Регистриран одитор, Ръководител отдел "Одит"
Meet our People