hero banner

Марий Апостолов е с повече от 26 години опит в изпълнението на одиторски ангажименти за клиенти от различни индустрии в България. Марий е регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 488/1999 г. Той има богат опит в ръководенето на ангажименти за одит и консултантски услуги. През цялата си кариера Марий Апостолов е работил както с публични, така и с частни компании от различни индустрии, включително високо регулирани предприятия във финансовия сектор и сложни холдингови структури.

Професионален опит 

От основаването на компанията през 1995 г. Марий е управител на Грант Торнтон България. Тази роля му предостави уникален и задълбочен опит в изпълнението и комуникацията на фирмената стратегия, планирането и изпълнението на различни по сложност ангажименти и др. Марий е предоставял услуги свързани със сертифициране и акредитация на редица финансови и правителствени институции в България, финансирани със средства на ЕС, Световната банка и др.

Участвал е като ключов експерт в консултантски проекти и прегледи на банки, застрахователни компании и други публични и частни компании в България, Македония и Татарстан.

Марий Апостолов е ръководил редица ангажименти за финансови институции, които са под регулация на Българска народна банка и Комисията за финансов надзор в България. Той е ключов одитор в ангажименти за изразяване на сигурност за кредитни институции, пенсионни фондове, застрахователни компании, договорни фондове и други дружества със специална инвестиционна цел.

Прочети повече
Meet our People