hero banner
Емилия Маринова

Емилия Маринова

Регистриран одитор, ръководител на отдел Данъчни и счетоводни консултации

Емилия Маринова е  с над 16 години опит в изпълнението на одитни ангажименти за клиенти от различни индустрии в България. Емилия е част от екипа на Грант Торнтон повече от 11 години.

Професионален опит 

Емилия притежава дългогодишен опит в изпълнението на консултантски ангажименти в сферата на данъци и счетоводство. Тя е заемала различни роли в екипите по изпълнение на одиторски ангажименти – мениджър, отговорен одитор по ангажимента, одитор, отговорен за качеството на ангажимента и данъчен специалист. Това й е дало възможността да се се запознае в дълбочина с характера и спецификите на дейност за дружества, които оперират в авиационната индустрия, транспорт и инфраструктура, енергетика, застраховане, финансови институции, инвестиционни посредници, различни видове услуги и други. Изпълнението на различни отговорности и задължения са довели до натрупването на значителен опит и експертиза в професията на Емилия.

От средата на 2017 г. Емилия е назначена като ръководител на отдел Данъчни и счетоводни консултации. Оттогава, тя е ангажирана със сложни данъчни казуси и консултации, свързани с данъчно планиране и оптимизиране на преки и косвени данъци. Емилия е участвала в редица ангажименти, свързани с консултации относно съответствие и прилагане на данъчното законодателство за фирми в индустрии като търговия, фармация, производство и услуги.

Прочети повече
Емилия Маринова
Емилия Маринова
Регистриран одитор, ръководител на отдел Данъчни и счетоводни консултации
Meet our People